Podstawowy wykład z relacyjnych baz danych
Wprowadzenie do tzw. quantitative finance czyli modelowania instrumentów finansowych.
O Moodlu na Komputerze w szkole (i w domu)
Kurs pomocniczy do kursu "Komputer w szkole".
Tutaj każdy student jest nauczycielem!
Zajęcia dla studentów studiów zamawianych.
Kurs z programowania w języku q oraz jego praktycznych zastosowań w finansach.

Podstawy matematyki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dłużnych.