Brudnopisy uczestników szkolenia e-learningowego

Szkolenie z e-learningu w systemie Moodle.

Fragment kursu z Wyceny i analizy instrumentów finansowych