Podstawy matematyki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów udziałowych i pochodnych.