Podstawy matematyki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dłużnych.