Trzeci z serii kursów WAIF. Zajmiemy się dynamicznym hedgingiem w czasie dyskretnym, ale z dowolnym (w tym ciągłym) rozkładem cen instrumentów finansowych.