Zmaina hasła możliwa na chaosie (studenci) lub na herze (pracownicy). Zapomniane hasło można zmienić w pokoju 402.